Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

  • İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile konulmuş olan ‘‘veri sorumlusu’’ (HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu) aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ‘‘ilgili kişi’’ (Kişisel verisi işlenen gerçek kişi) bilgisine sunulmak üzere kaleme alınmıştır.
  • jammyparfum.com sitesinin tek sahibi ve yetkilisi, Site’de her türlü düzenleme ve değişiklik yapmaya salahiyettar kişi yalnızca HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu’dur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
  • HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu kozmetik ürünler satan bir ticari teşebbüs olduğundan ve ürünlerini e-ticaret yoluyla pazarlayarak mesafeli sözleşme aracılığıyla satış gerçekleştirdiğinden müşterilerinin isim, soy-isim, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Numarası, ev/iş adresi vb. teslimat amaçlı adresini, telefon vb. irtibat numaraları ile e-posta adreslerini sisteminde kayıtlı tutmaktadır. Bunlara ilaveten Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kontak bilgileri, kullanıcı numaraları işlenmektedir. Ayrıca kullanıcı istatistiği ve pazarlama stratejisi oluşturabilmek bakımından Kullanıcıların doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri gibi demografik verileri de işlenmektedir.
  • Veri sorumlusunun elde etmiş olduğu kişisel veriler Site’nin server almış (hizmet servis sağlayıcısı) olduğu shopify.com adlı e-ticaret kurulum sitesinde depolanmaktadır. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.
  • Kişisel verileriniz satın alınan ürünlerin sevkiyatının gerçekleştirilmesi için üçüncü kişi olarak kargo firmasıyla, ürün satışı sonucunda kesilecek fatura nedeniyle maliye bakanlığı birimleri ile paylaşılacaktır.
  • Bahse konu kişisel veriler Site’nin üyelik alması halinde ve bunun dışında müşterilerle gerçekleşen mesafeli satış sözleşmesi sırasında toplanacaktır.
  • Bütün kullanıcılar ve müşteriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamında şu haklara sahiptirler; veri sorumlusuna başvurarak kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında olsun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde işlenen kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerde yapılan düzeltmelerin veya yok etme ile silmelerin bu verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
  • Birçok web sitesi gibi HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.