Uzaktan Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN TARAFLAR

A) SATICI

Bilgileri:

Ünvanı

:

HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu

Mersis No

5014919188600001

Vergi No

50149191886

Adresi

:

Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Yeni Bahar Apt. 37/1

Beşiktaş/İstanbul

Telefon

:

0534 706 00 26

Faks

:

0212 236 32 86

Email

:

halil@jammyparfum.com

Banka Bilgisi

:

TR 910001000753853030315001

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi

 

B) ALICI

Tanımı: HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu’na ait İnternet Sitesi’nde müşteriye arz edilen ürün/ürünleri satın almaya karar veren ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Forumu’nu onaylayarak imzalayan kişidir.

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin (bundan sonra ‘‘Sözleşme’’ olarak anılacaktır) Satıcı Halil Tellioğlu HT Kozmetik Pazarlama’nın aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen (www.jammyparfum.com) internet sitesinde (bundan sonra ‘‘SİTE’’ olarak anılacaktır) satışa arz ettiği ürünlerden ALICI tarafından belirlenen ürünün ALICI’ya satışı ve teslimine ilişkindir. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek için yapılmıştır.

 1. MADDE: ALICININ SÖZLEŞME ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından SİTE’ de kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce SİTE’nin ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

  1. ALICI, satın almakta olduğu ürünün kozmetik ürün olması, hijyen ve sağlık bakımından iadesinin ve tekrar bir başkasının kullanımına bırakılmasının mahsurlu ve kabul görmez olduğu, bu nedenle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi kapsamında cayma hakkının istisnası kapsamında bulunduğu konusunda önceden bilgilendirilmiştir.
  2. ALICI, satın alınan ürünün parfüm şişe hacmi, kutu ebatları, koku özü ve ürün fotoğrafları hususlarında söz konusu ürünü satın almadan önce bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  3. ALICI, SATICI’nın sosyal medya hesapları, iletişim/irtibat adresleri konularından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  4. SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri konusunda ALICI bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  5. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI' nın SATICI' ya ödeyeceği toplam bedel konularında ALICI önceden bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  6. Ürünler'in ALICI' ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo usulleri hakkında bilgiler konusunda ALICI bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  7. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı konusunda ALICI önceden bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  8. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI' ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği konularında ALICI önceden bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
 1. MADDE: Cayma Hakkı Ve İade
  1. Ambalajı açılan ürün hiçbir şekilde geri kabul edilmeyecektir. Ambalaj açıldıktan sonra ancak şişe ile ilgili bir hasar söz konusu olduğunda, kargo ALICI’nın adresine teslim edildikten sonra, kargonun teslimat bilgisi SATICI’ ya ulaştıktan sonra, 12 saat içerisinde söz konusu hasar SATICI ’ya fotoğraf/video vb. açıklama ve izahlarla iletilmesi akabinde SATICI tarafından iade talebi anında işleme alınacak olup 1 işgünü içerisinde iade talebi değerlendirilip ALICI’ ya bilgi verilecektir. İadesi istenen ürünün SATICI tarafından kabulü halinde, ALICI satın aldığı ürünü, SATICI tarafından kabul anından itibaren 1 gün içerisinde SATICI’nın adresine satılan ürün faturasıyla beraber ulaşmak üzere kargoya vermek zorundadır.
  2. İadesi kabul edilerek yenisiyle değiştirilecek olan ürün, ALICI’nın kargoya verdiği ürünün SATICI’ ya ulaştığı andan itibaren SATICI tarafından en çok 2 işgünü içerisinde kargoya verilecektir. Kargo masrafları SATICI’ ya aittir.
 2. MADDE: Ödeme
  1. Alıcı tarafından sepete eklenerek satın alınan ürünlerin SATICI tarafından belirlenen satış bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına ALICI tarafından EFT/havale yoluyla ödemesi gerçekleştirilecektir. Satın alınan ürünlerin satış bedeli peşin olarak ödenecektir.
  2. İadesi kabul edilen ürünlerin satış bedeli ALICI tarafından iade edilen ürünler yenisiyle değiştirilmek istenmediği takdirde SATICI hesabına ödenen SATIŞ BEDELİ, satın alınan ürün SATICININ eline ulaştığı andan itibaren 2 işgünü içerisinde ALICI’nın ödeme yaptığı banka hesabına ödenir.
 3. MADDE: Teslimat Ve Sevkiyat
  1. İşbu Sözleşme kapsamında satın alınan ürünün teslimatı kural olarak kargo marifetiyle gerçekleştirilecektir.
  2. Teslimat adresi SATICI’nın bulunduğu adrese yakın olması halinde, SATICI kendi takdir etmesi, ALICI’nın da onay vermesi halinde doğrudan teslimat gerçekleştirebilir.
  3. Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde kargoya verilir.
  4. Sözleşme konusu ürün/ürünler, sipariş verilirken bildirilen ve yukarıda belirtilen teslimat adresine teslim edilir. ALICI’nın teslimat adresinde bulunmaması, bildirdiği adresin teslimatı kabul etmemesi, hatalı adres bildirmesi, doğal afet, iç karışıklık, muharebe, iktisadi buhran neticesinde kargo firmalarının iflası gibi mücbir sebepler neticesinde SATICI mesuliyet kabul etmez.
  5. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünler SATICI tarafından, ALICI’nın belirttiği adrese ALICI’dan hiçbir surette kargo bedeli talep edilmeksizin gönderilir.
 4. MADDE: ALICI ve SATICI Beyan ve Taahhütleri:
  1. ALICI, Site’de yer alan Sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  2. ALICI, işbu Sözleşme’ yi ve Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ ya bildirilmesi gereken Sözleşme konusu malın temel niteliklerini; malın tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağına bilgileri edindiğini teyit eder.
  3. ALICI’nın, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajlı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından teslim alınan malın hasarsız olduğu kabul edilir. Teslimden sonra malın özenle koruması borcu, ALICI’ ya aittir.
  4. SATICI, Site’ de ilan edilen fiyatların ürünlerin satış fiyatı olduğunu taahhüt eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  5. Sözleşme konusu ürünlerin ALICI’ ya gönderilmesi için satış bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle satış bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğü altında kabul edilmez.
 5. MADDE: İhtilaf Hali ve Uyuşmazlık

                     İşbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaf ve uyuşmazlığın giderilmesinde ilgili Bakanlıkça ilan edilen değere kadar İl veya İlçelerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir; meğer ki taraflar arasında gerek uzlaşma gerekse arabuluculuk marifetiyle bir uzlaşı sağlanamamış olsun.

                         13. YÜRÜRLÜK

                      İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

                      SATICI:

                      Halil Tellioğlu - HT Kozmetik Pazarlama

                      Mersis No: 5014919188600001

                      Ticaret Sicil No: 144443-5

                      Vergi Numarası/TCKN: 50149191886