Sözleşmeler Genel

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereğince ve uyarınca hazırlanmıştır.
 1. ALICI ve SATICI arasında akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne göre ALICI, SATICI’nın kendi sitesinde satışa arz etmiş olduğu ürünün bir kozmetik ürün olduğu ve uçucu koku olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.
 1. SATICI’nın unvanı HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu, MERSİS Numarası ise 5014919188600001 dır.
 1. ALICI, SATICI ile hızlı irtibat kurabilmesi ve şikayetlerini iletebilmesi için SATICI’nın internet sitesinde gerekli tüm bilgilerin bulunduğunu ve bunları görüp bildiğini beyan eder. Ayrıca SATICI’NIN telefon numarası 05347060026, sosyal medya iletişim adresi www.jammyparfum.com, e -mail adresi info@jammyparfum.com , adresi Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Yenibahar Apartmanı, No:37/1 B-3 Beşiktaş'dır.
 1. SATICI’nın internet sitesinde arz edilen ürüne ilişkin kısımda satın almakta ürünün vergiler dahil toplam fiyatı ve kendisinden bir gönderim ve taşıma ücreti talep edilmeyeceği konusunda ALICI bilgilendirilmiştir.
 1. SATICI’ya satın alınan ürünlerden dolayı yapılacak ödemenin yalnızca banka havalesi/eft yoluyla peşin olacağı konusunda ALICI bilgilendirilmiştir.
 1. Malın niteliği gereği cayma hakkının kullanılamayacağı ancak, ürünün şişesinin çatlak veya kırık olduğu durumlarda iade için ürün teslim alındıktan, kargonun teslimat bilgisi de SATICI’ ya ulaştıktan sonra, 12 saat içerisinde söz konusu hasar SATICI ’ya fotoğraf/video vb. açıklama ve izahlarla iletilmesi akabinde SATICI tarafından iade talebi anında işleme alınacak olup 1 işgünü içerisinde iade talebi değerlendirilip ALICI’ ya bilgi verilecektir. Detaylı bilgi için lütfen iade politikamıza bakın (İade Politikası)
 1. ALICI, SATICI ile uyuşmazlık konusunda uzlaşı sağlayamadığı takdirde kendi ikamet ilçesinde bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilir ve yargı çevresindeki Tüketici Mahkemesi’ne dava açabilir.
 2. İş bu Ön Bilgilendirme Formu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır; ALICI hem bu Ön Bilgilendirme Formu’nu hem de Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak SATICI’ya ödeme yapmak yükümlülüğü altına girecektir.

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

  1.MADDE: SÖZLEŞMENİN TARAFLAR

  A) SATICI

  Bilgileri:

  Ünvanı

  :

  HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu

  Mersis No

  5014919188600001

  Vergi No

  50149191886

  Adresi

  :

  Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Yeni Bahar Apt. 37/1

  Beşiktaş/İstanbul

  Telefon

  :

  0534 706 00 26

  Faks

  :

  0212 236 32 86

  Email

  :

  halil@jammyparfum.com

  Banka Bilgisi

  :

  TR 910001000753853030315001

  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi

   

  B) ALICI

  Tanımı: HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu’na ait İnternet Sitesi’nde müşteriye arz edilen ürün/ürünleri satın almaya karar veren ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Forumu’nu onaylayarak imzalayan kişidir.

  2.MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşmenin (bundan sonra ‘‘Sözleşme’’ olarak anılacaktır) Satıcı Halil Tellioğlu HT Kozmetik Pazarlama’nın aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen (www.jammyparfum.com) internet sitesinde (bundan sonra ‘‘SİTE’’ olarak anılacaktır) satışa arz ettiği ürünlerden ALICI tarafından belirlenen ürünün ALICI’ya satışı ve teslimine ilişkindir. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek için yapılmıştır.

  3.MADDE: ALICININ SÖZLEŞME ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

   ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından SİTE’ de kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce SİTE’nin ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

    1. ALICI, satın almakta olduğu ürünün kozmetik ürün olması, hijyen ve sağlık bakımından iadesinin ve tekrar bir başkasının kullanımına bırakılmasının mahsurlu ve kabul görmez olduğu, bu nedenle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi kapsamında cayma hakkının istisnası kapsamında bulunduğu konusunda önceden bilgilendirilmiştir.
    2. ALICI, satın alınan ürünün parfüm şişe hacmi, kutu ebatları, koku özü ve ürün fotoğrafları hususlarında söz konusu ürünü satın almadan önce bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
    3. ALICI, SATICI’nın sosyal medya hesapları, iletişim/irtibat adresleri konularından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
    4. SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri konusunda ALICI bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
    5. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI' nın SATICI' ya ödeyeceği toplam bedel konularında ALICI önceden bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
    6. Ürünler'in ALICI' ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo usulleri hakkında bilgiler konusunda ALICI bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
    7. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı konusunda ALICI önceden bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
    8. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI' ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği konularında ALICI önceden bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
   4.MADDE: Cayma Hakkı Ve İade
      1. Ambalajı açılan ürün hiçbir şekilde geri kabul edilmeyecektir. Ambalaj açıldıktan sonra ancak şişe ile ilgili bir hasar söz konusu olduğunda, kargo ALICI’nın adresine teslim edildikten sonra, kargonun teslimat bilgisi SATICI’ ya ulaştıktan sonra, 12 saat içerisinde söz konusu hasar SATICI ’ya fotoğraf/video vb. açıklama ve izahlarla iletilmesi akabinde SATICI tarafından iade talebi anında işleme alınacak olup 1 işgünü içerisinde iade talebi değerlendirilip ALICI’ ya bilgi verilecektir. İadesi istenen ürünün SATICI tarafından kabulü halinde, ALICI satın aldığı ürünü, SATICI tarafından kabul anından itibaren 1 gün içerisinde SATICI’nın adresine ulaşmak üzere kargoya vermek zorundadır.
      2. İadesi kabul edilerek yenisiyle değiştirilecek olan ürün, ALICI’nın kargoya verdiği ürünün SATICI’ ya ulaştığı andan itibaren SATICI tarafından en çok 2 işgünü içerisinde kargoya verilecektir. Kargo masrafları SATICI’ ya aittir.
      5.MADDE: Ödeme
      1. Alıcı tarafından sepete eklenerek satın alınan ürünlerin SATICI tarafından belirlenen satış bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına ALICI tarafından EFT/havale yoluyla ödemesi gerçekleştirilecektir. Satın alınan ürünlerin satış bedeli peşin olarak ödenecektir.
      2. İadesi kabul edilen ürünlerin satış bedeli ALICI tarafından iade edilen ürünler yenisiyle değiştirilmek istenmediği takdirde SATICI hesabına ödenen SATIŞ BEDELİ, satın alınan ürün SATICININ eline ulaştığı andan itibaren 2 işgünü içerisinde ALICI’nın ödeme yaptığı banka hesabına ödenir.
      6.MADDE: Teslimat Ve Sevkiyat
      1. İşbu Sözleşme kapsamında satın alınan ürünün teslimatı kural olarak kargo marifetiyle gerçekleştirilecektir.
      2. Teslimat adresi SATICI’nın bulunduğu adrese yakın olması halinde, SATICI kendi takdir etmesi, ALICI’nın da onay vermesi halinde doğrudan teslimat gerçekleştirebilir.
      3. Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde kargoya verilir.
      4. Sözleşme konusu ürün/ürünler, sipariş verilirken bildirilen ve yukarıda belirtilen teslimat adresine teslim edilir. ALICI’nın teslimat adresinde bulunmaması, bildirdiği adresin teslimatı kabul etmemesi, hatalı adres bildirmesi, doğal afet, iç karışıklık, muharebe, iktisadi buhran neticesinde kargo firmalarının iflası gibi mücbir sebepler neticesinde SATICI mesuliyet kabul etmez.
      5. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünler SATICI tarafından, ALICI’nın belirttiği adrese ALICI’dan hiçbir surette kargo bedeli talep edilmeksizin gönderilir.
      7.MADDE: ALICI ve SATICI Beyan ve Taahhütleri:
      1. ALICI, Site’de yer alan Sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
      2. ALICI, işbu Sözleşme’ yi ve Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ ya bildirilmesi gereken Sözleşme konusu malın temel niteliklerini; malın tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağına bilgileri edindiğini teyit eder.
      3. ALICI’nın, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajlı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından teslim alınan malın hasarsız olduğu kabul edilir. Teslimden sonra malın özenle koruması borcu, ALICI’ ya aittir.
      4. SATICI, Site’ de ilan edilen fiyatların ürünlerin satış fiyatı olduğunu taahhüt eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
      5. Sözleşme konusu ürünlerin ALICI’ ya gönderilmesi için satış bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle satış bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğü altında kabul edilmez.
      8.MADDE: İhtilaf Hali ve Uyuşmazlık

                          İşbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaf ve uyuşmazlığın giderilmesinde ilgili Bakanlıkça ilan edilen değere kadar İl veya İlçelerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir; meğer ki taraflar arasında gerek uzlaşma gerekse arabuluculuk marifetiyle bir uzlaşı sağlanamamış olsun.

                          9.YÜRÜRLÜK

                           İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

                           10.SATICI:

                           Halil Tellioğlu - HT Kozmetik Pazarlama

                           Mersis No: 5014919188600001

                           Ticaret Sicil No: 144443-5

                           Vergi Numarası/TCKN: 50149191886

                            

                            Cayma Hakkı Ve İade

                           1. Ambalajı açılan ürün hiçbir şekilde geri kabul edilmeyecektir. Ambalaj açıldıktan sonra ancak şişe ile ilgili bir hasar söz konusu olduğunda, kargo ALICI’nın adresine teslim edildikten sonra, kargonun teslimat bilgisi SATICI’ ya ulaştıktan sonra, 12 saat içerisinde söz konusu hasar SATICI ’ya fotoğraf/video vb. açıklama ve izahlarla iletilmesi akabinde SATICI tarafından iade talebi anında işleme alınacak olup 1 işgünü içerisinde iade talebi değerlendirilip ALICI’ ya bilgi verilecektir. İadesi istenen ürünün SATICI tarafından kabulü halinde, ALICI satın aldığı ürünü, SATICI tarafından kabul anından itibaren 1 gün içerisinde SATICI’nın adresine satılan ürün faturasıyla beraber ulaşmak üzere kargoya vermek zorundadır.
                           2. İadesi kabul edilerek yenisiyle değiştirilecek olan ürün, ALICI’nın kargoya verdiği ürünün SATICI’ ya ulaştığı andan itibaren SATICI tarafından en çok 2 işgünü içerisinde kargoya verilecektir. Kargo masrafları SATICI’ ya aittir.

                            

                           KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

                           • İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile konulmuş olan ‘‘veri sorumlusu’’ (HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu) aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ‘‘ilgili kişi’’ (Kişisel verisi işlenen gerçek kişi) bilgisine sunulmak üzere kaleme alınmıştır.
                           • jammyparfum.com sitesinin tek sahibi ve yetkilisi, Site’de her türlü düzenleme ve değişiklik yapmaya salahiyettar kişi yalnızca HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu’dur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
                           • HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu kozmetik ürünler satan bir ticari teşebbüs olduğundan ve ürünlerini e-ticaret yoluyla pazarlayarak mesafeli sözleşme aracılığıyla satış gerçekleştirdiğinden müşterilerinin isim, soy-isim, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Numarası, ev/iş adresi vb. teslimat amaçlı adresini, telefon vb. irtibat numaraları ile e-posta adreslerini sisteminde kayıtlı tutmaktadır. Bunlara ilaveten Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kontak bilgileri, kullanıcı numaraları işlenmektedir. Ayrıca kullanıcı istatistiği ve pazarlama stratejisi oluşturabilmek bakımından Kullanıcıların doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri gibi demografik verileri de işlenmektedir.
                           • Veri sorumlusunun elde etmiş olduğu kişisel veriler Site’nin server almış (hizmet servis sağlayıcısı) olduğu shopify.com adlı e-ticaret kurulum sitesinde depolanmaktadır. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.
                           • Kişisel verileriniz satın alınan ürünlerin sevkiyatının gerçekleştirilmesi için üçüncü kişi olarak kargo firmasıyla, ürün satışı sonucunda kesilecek fatura nedeniyle maliye bakanlığı birimleri ile paylaşılacaktır.
                           • Bahse konu kişisel veriler Site’nin üyelik alması halinde ve bunun dışında müşterilerle gerçekleşen mesafeli satış sözleşmesi sırasında toplanacaktır.
                           • Bütün kullanıcılar ve müşteriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamında şu haklara sahiptirler; veri sorumlusuna başvurarak kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında olsun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde işlenen kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerde yapılan düzeltmelerin veya yok etme ile silmelerin bu verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
                           • Birçok web sitesi gibi HT Kozmetik Pazarlama – Halil Tellioğlu da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.